Управление на съдържанието в WordPress

Вече трябва да е ясно, че WordPress е система за управление на съдържанието.
Също така, че това в най-тесен смисъл е приложение, което работи като  интерфейс между публикуващият съдържанието, базата с данни и потребителя.


Публикуването или  създаването на постове и страници, как се организират помежду си и как се добавя медиа към тях – всичко това е част от съдържанието и интеракциите с тях от страна на администратор са просто управление на съдържание.

Как работи управлението на съдържание

И нещото, което прави WordPress толкова мощен инструмент е точно възможността с която разполагаме да управляваме съдържанието, което публикуваме в системата.
Най-очевидния пример за това е когато публикуваме някакво изображение на някоя страница или пост и след това при нужда го използваме на някоя друга страница или пост. Просто няма нужда да го добавяме отново към системата.
То вече е там и е на наше разположение. Това е управление на съдържание.
Също така можем да добавяме и премахваме тагове и категории и по този начин да реорганизираме съдържанието и упражняваме друг вид управление на съдържанието.


С какво ни помага

Причината поради която искаме да използваме система за управление на съдържание като Schedule вместо да създаваме статични уеб страници е точно следната: в система от този род ние можем да създаваме, редактираме, реорганизираме, реасоциираме и изтриваме кое да е парче от съдържание по което и да е време без да се тревожим дали някоя друга част от съдържанието ни ще бъде засегната по някакъв начин.

Системата знае какво да прави и помага да задържи всичко в определен ред.
Добавяме нов пост и системата  автоматично ще го постави в най-горната част на индексовата страница.


Датата на публикуване на пост в WordPress

Ако променим датата на публикуване и WordPress ще реорганизира хронологичният ред на публикуваните постове.

Ако зададем някаква дата за публикуване WordPress автоматично ще постне поста в уречената дата.