Страници в WordPress

Разликите между постове и страници.

Постовете се публикуват в поток от информация и се организират с помощта на категории и тагове и всички остнали възможности, за които споменахме в статията за постовете.

Страниците за разлика от постовете се публикуват като самостоятелен обект

Те са организирани единствено на връзката родителски- дъщерни обекти, което означава че създавайки страница и след това друга можем втората да я асоциираме с първата като дъщерна.
Имаме само този вид йерархична структура. Докато постовете можем винаги да ги открием по дата, категория и т.н то при страниците е така, че те се явяват статични, безвремеви и постоянни.
Страниците са този вид съдържание, което искаме да бъде винаги там, непроменящо се.
Страниците типично се ползват при страницата за контакти, за нас и т.н.
Обикновено когато имаме линк от главното меню към страницата в сайта ни то най-подходящият тип WordPress пост за ползване е страница. Друг съществен индикатор, че достъпа до тях е зависим от навигацията.

Създаване на страница в WordPress

Създаване на страници в WordPress се случва по същият начин както е и при постовете. През туулбара или направо от администраторския панел като минем с мишката през “Нов” или “Страници” бутона и след това кликнем на “Страница” или респективно на “Добави ново”.
И двете възможности ни отвеждат до нова уеб страница с редактор точно по същият начин както е и при постовете. Всичко работи по същият начин. Можем да въведем тайтъл, съдържание и да добавяме различна медиа или каквото друго си искаме.
Да публикуваме, или да задаваме време за публикуване.

Две много съществени разлики. Едната е, че можем да изберем шаблон. Точно това е и нещото което придава изгледа на страницата ни за крайния потребител. Другата е че можем да и зададем място в йерархията, която следва предварително да сме определили каква ще е за сайта ни.

Освен гореспоменатите разлики, други са това че нямаме категории и тагове както е при постовете.
Вместо това имаме нов панел, който носи името “Атрибути за страницата”.
Тук е и мястото на което можем да сменим темплейта и мястото на страницата в йерархията.

Във връзка с коментарите при страниците в WordPress, или така наречените дискусии трябва да знаем, че имае пълен контрол над тях и можем да го упражняваме като направим видим панела “Дискусии” от опциите за видимост на редактора.
От там избираме с чекбокс дали да се показват или не на фронтенда полетата за коментари.
Същото важи и за пинговете и тракбековете. В това има голям смисъл понеже при страниците има нужда от тях в много редки случаи.

Веднъж като страницата е създадена и “Публикувана” можем да “скочим” на фронденда и да видим крайният резултат.
Тук можем да видим цялото съдържание, което сме въвели през админ панела заедно с изображението в подреден вид, такъв какъвто ни предлага темата с която работим в момента.

Какво са шаблоните в WordPress и как да ги задаваме и сменяме

Уникална възможност на страниците е това което е познато като Custom Page Templates.
Потребителски шаблони – това са индивидуални изгледи или лейаути, които можем да зададем за всяка една страница.
ези шаблони идват заедно със зададената тема за ползване и различните теми съответно имат различни шаблони.
Има такива теми, които не предоставят никакви шаблони за ползване.

Създаване на йерархия за WordPress страниците

как да създаваме родителски и дъщерни страници

Друга уникална възможност на WordPress постовете от типа страници е това как се отнасят една спрямо друга.
Докато постовете от типа пост са свързани помежду си чрез своите категории, тагове, автор и дата на публикуване то страниците могат да ползват единствено родителски-дъщерни отношения помежду си.

Така например ако имаме страница наречена “За нас”, можем да я оставим като родителска и да създадем друга страница именувана “Екип”.
Тази втора страница е логично в известна степен да бъде дъщерна страница на страницата “За нас”.
Задаването на това става от панела с “атрибутите за страницата” като изберем за родителска страница гореспоменатата.