Видове потребители в WordPress – създаване и менажиране на потребители

Когато правим първоначалните настройки на нова WordPress инсталация ние въвеждаме потребителско име с което се идентифицираме пред системата за да можем да имаме права, с които да управляваме съдържанието. След това в зависимост от нуждите и предпочитанията ние можем да създаваме още потребители с различни права над системата. Тези потребители имат различен достъп и могат да правят различни неща по системата в зависимост от ролята която им е зададена.

Настройките за всеки един потребител се различават спрямо ролята, която му е зададена за конкретната WordPress инсталация.

Потребителски роли при WordPress

Тези роли са няколко на брой, като най-съществената и тази без която не може да съществува една система за управление на уеб съдържание като WordPress е ролята на администратора. Други възможни роли за отделния потребител са – редактор, сподвижник, автор и регулярен(обикновен) потребител, като последният тип роля няма пряко отношение към системата а само и единствено към самият уеб сайт.

  • Administrator
  • Editor
  • Author
  • Contributor
  • Subscriber
Wordpress панел за вписване на потребител

Възможностите на различните роли

Възможностите за всеки един от потребителите могат да се различават от настройките на системата, които са по подразбиране и от функционалността, която е изградена от разработчиците дали с помощта на плъгини или с въведен от тях компютърен код е без значение.

Добавянето на потребител може да стане по няколко начина. Ако системата дава възможност на всеки да се регистрира –  това е много разпространена възможност – то в такъв случай през специален за целта формуляр всеки може да се идентифицира пред уеб сайта(с потребителско име и парола). Друга възможност е някой от вече създадените потребители да регистрира нови такива.

Управлението на всички потребители може да се извършва от потребител с права на администратор.

таблица с правомощията на различните типове потребители в Уордпрес