Поддръжка на WordPress уебсайт

До момента най-лесната и най-важна стъпка, с която може да се подсигури сигурността на един WordPress сайт е като го обновяваме винаги когато има възможност, което се отнася и за плъгините и темите с които работим.

Пддръжка на WordPress
Как да поддържаме системата в изправност за да работи нормално и за дълго

Друго си е да имаме инсталирани плъгини, които отговарят за тази работа. Имо много такива, които са наистина много надеждни и може да се разчита на тях за много неща – но не и за всичко.

Обърнете внивание, че такива плъгини могат наистина да бъдат от голяма полза, но също така са и недостатъчни в много отношения.

Винаги трябва да ползваме най-новите версии на инсталираните плъгини и теми които ползваме, а също така и на самият WordPress

Процеса за актуализиране е изключително опростен с възможността за автоматично обновяване на системата. Същото се отнася и за съвременните приставки и теми, които се поддържат от разработчиците. От това следва, че трябва да сме наясно как работят тези неща и как да ги ползваме.

Автоматично обновяване на WordPress

Важно е да знаем, че автоматичното обновяване на WordPress се случва само между две версии, които са от така наречените “point release”. Обновяването при преминаване на по-горна основна версия на софтуера трябва да се извърши ръчно. Трудно е да се пропусне. На туулбара се появяват известия, може да се настрои да се получават уведомителни електронни писма и други. При плъгините имаме възможността да обновим всички едновременно с едно натискане на бутон.