Как работи WordPress

WordPress е комплексен софтуер, който съдържа в себе си няколко модула, които работят на различни среди.
Тези модули или компоненти си “сътрудничат” – взаимодействат – за да се получи крайният резултат – работеща система за управление на съдържание.

  • WordPress сам по себе си – сбирка от файлове
  • Уеб сървър със PHP на него
  • MySQL сървър
  • База данни

Какъв е процеса и как работи всичко това заедно.

WordPress-а състоящ се от файлове служи като медиатор между входните данни на потребителя – било то администратор или друг посетител на сайта.
Той приема тези данни и въз основа на тях извършва някакви действия с базата с данни.
При всички случаи се извличат някакви данни като в не малка част от тях и се вписват такива.

WordPress взаимодейства с потребителя и базата с данни

Този процес е мощта и същината на WordPress.
Вместо да трябва да се създават отделни HTML документи, които следва да изграждат уеб сайта ни ние само създаваме отделни записи в базата с данни.
За всичко останало се грижи WordPress –  той създава страниците, които виждаме.
От най-съществено значение за нас е това, че можем да редактираме съдържанието и външния вид на уеб сайта без да засягаме самото съдържание.

Достъпване и отваряне/зареждане на нашия уеб сайт

Всеки един WordPress сайт има две страни – предна или лицева страна, която нашите посетители виждат когато пристигнат на сайта ни.
Често се представя като фронд енд(front end).
Втората страна е защитена с парола и тя е нещо като “заден двор” на къща. Не толкова видима част за голяма част от хората, които знаят за уеб сайта ни.
В тази част трябва да отидем винаги когато искаме да създадем ново съдържание или да менажираме някаква част от вече създаденото или да променим някои от настройките.
Често на тази част и се казва бек енд(back end), но в известна степен това е подвеждащо.
В повечето случаи с този термин се говори за файловата страна на системата – там където се намират файловете с написания на тях код и базите с данни.
По-често се употребява наименованието админ или админ панел или администраторски панел.
За достъпването на фронт-енд частта е необходимо само да въведем адреса или URL на сайта в адресната лента на браузъра.

Как да достъпим администраторската част на уеб сайта

За достъпването на админ частта от уеб сайта ни е необходимо да отидем на специална страница, в която можем да въведем нашите credentials – потребителско име и порола.
Тази страница просто се нарича логин страница и можем да я достъпим просто като въведем към адреса на нашият WordPress сайт следното – /wp-admin.
Технически погледнато този адрес ни води до бек-енд частта на WordPress системата ни, но ако не сме се вписали автоматично сме пренасочени към страницата за вписване.

В следващите страници ще разгледаме подробно как се работи с WordPress.
Този уеб сайт е едно пълно ръководство но български език за това как се създават уеб сайтове и как се работи с администраторския панел на WordPress.