Външен вид на WordPress

Преди да се появяват Системите за Управление на Съдържание е трябвало всяка една уеб страница да премине през обстоен преглед за състоянието в което е за да са уверени уеб дизайнерите в това, че HTML кода, CSS кода и JavaScript кода работят коректно.
Това също означава, че всеки път когато е трябвало да се промени нещо по някоя страница, която е била част от много страници с еднакъв външен вид е трябвало тази промяна да се извърши и на всички останали страници – индивидуално за всяка една.

Технически погледнато

Системите за управление на съдържание като WordPress ни предоставят ясно разделение между външният вид на уеб сайта и самото съдържание.
В WordPress начина, по който се изобразява съдържанието се определя от шаблони.
Съдържанието е запазено в система от база с данни.
Това което виждаме, когато посетим една страница предоставена ни от WordPress(като посетител) това което виждаме всъщност е шаблона със вградени в него на определените за целта места динамични полета които са запълнени със съдържание от базата с данни.


Манипулиране на външният вид на сайта ни

Това ни предоставя един нов свят от възможности.
Поради факта, че начина на представяне и съмото съдържание са разделени можем да променяме външният вид на сайта без да променяме самото съдържание.
В WordPress това става като променим темата на сайта или с помощта на приставки – Plugins(плъгини).